[GUIDE] แนะนำการเก็บเลเวลของอาชีพ ARCHER

[GUIDE] แนะนำการเก็บเลเวลของอาชีพ ARCHER

 

 ชุดที่ใส่จะเป็นชุดบวกค่า DEX เป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถยิงได้แรง และ ตีบวก อาวุธนั้นใส่การ์ดบวกเพิ่มค่าโจมตีเป็นหลัก

ซึ่งจุดประสงค์เพื่อให้สามารถยิงได้รุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนิยมเล่นกันมากทีเดียว...

TOP HEAD

 - Angel Wing (DEF +2 , AGI +1 , MDEF +3

 - Apple Of Archer (DEX+3)

 

MID HEAD

 - Binocular (DEX +1)

 

WEAPON

Composite Bow , Hunter Bow ,  Arbalest , Gukkung ,  Crossbow

 

BODY

 - Thight (DEF +6 , DEX +1 ) + Theif Bug Card (AGI +1) หรือ Rocker Card (DEX+1)

 

MANTLE

 - Muffler (DEF+2) + Whisper Card (Flee +20)

 

FOOT WAER

 - Boots Slot (DEF +2) + Male Thief Bug Card (AGI +2)

 

ACCESSORY

- Brooch Slot + Kukre Card (AGI +2)
- Glove Slot + Zerom Card (DEX +3)

- Matyr's Leash (AGI +1 , DEF +1)
- Clip Slot + Kukre Card (AGI +2) หรือ Zerom Card (DEX +3)

 


Archer Class Info จุดเริ่มต้น  พื้นฐานการเล่น Archer Class

      สำหรับสกิลในช่วงตอนเล่นอาชีพ Archer นั้นจะไม่มีอะไรที่สำคัญมากนักเพราะสกิลค่อนข้างจะลงตัวและไม่มีทางเลือกให้เราต้องเลือกเพื่อสกิลในอาชีพขั้นต่อไป แต่ในเรื่องลำดับการอัพสกิลนั้นจะมีความสำคัญในช่วงต้นเกมมาก ซึ่งหากเราเก็บ Job ให้ได้ 40 ก็จะมีสกิลครบถ้วน แต่หากเป็นไปได้อยากแนะนำให้เราอดทนเก็บเลเวลจนมี Job 50 เต็มไปเลยครับเพื่อเอาสกิล Arrow Shower ซึ่งใน Episode หลังๆนั้น สกิล Arrow Shower จะมีความสำคัญค่อนข้างมาก โดยหากเราเล่นเพียง Job 40 ก็สามารถใช้สกิลในช่วงอาชีพ Hunter ย้อนกลับมาอัพได้ครับ

แนะนำสถานที่เก็บเลเวล Archer เบื้องต้น

เลเวล  สถานที่เก็บเลเวล  

มอนส์เตอร์เป้าหมาย

คำแนะนำ
11-20 prt_fild04
prt_fild7
pay_fild04

Poring  Drops  Lunatic
      
Poporing  Rocker  Creamy
เมื่อเปลี่ยนอาชีพ Archer แล้วให้เริ่มต้น
การอัพค่า DEX เสียก่อน เพื่อจะทำให้
การโจมตีได้แรงขึ้น แผนที่ในช่วงเก็บ
เลเวลในช่วงนี้จะมีอยู่หลายที่ด้วยกัน 
ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณรอบๆเมืองต่างๆ
จะมีมอนส์เตอร์ที่สามารถต่อสู้ได้อยู่
เป็นจำนวนมากเลือกเอาตามใจชอบได้เลย...
21-30 prt_fild10
moc_fild02
  
Pecopeco     Elder     Boa
เมื่อเรามีสกิล Owl's Eye และ Vulture's
Eye แล้วก็สามารถที่จะย้ายแผนที่ไปเก็บ
เลเวลได้หลายแห่ง โดยแผนที่ที่เราควร
จะไปช่วงนี้น่าจะเป็น แผนที่ Prt_fild10
โดย อาศัยการยิงจากหน้าผาลงมายัง
เป้าหมายข้างล่าง
 หรือ การยิงข้างล่างไป
ยังหน้าไปยังเป้าหมายบนหน้าผาได้
31-40 moc_fild17
moc_fild19
             
Hode   Steel-ChonChon  Anacondaq
เมื่อเราอัพสกิลจนได้สกิล Dubble Strafing
ก็สามารถที่จะขี้นไปเก็บเลเวลในแผนที่
moc_fild7 และ 10 ได้ ซึ่งในแผนที่นี้จะมี
มอนส์เตอร์ที่ให้ค่าประสบการณ์สูงพอสมควร
นั่นก็คือ Hode ยิ่งถ้าเราเล่นสาย DEX ก็จะ
สามารถจัดการกับมันได้ง่ายขึ้น
41-50 Pyramid ชั้น 3  
Mummy  Skel-Soldier   Skel-Archer
เมื่อเรามีสกิล Dubble Strafing แล้ว
ก็สามารถที่จะขึ้นไปเก็บเลเวลในแผนที่
Pyramid ชั้น 3 ได้อย่างไม่ยากเย็นมาก
ซึ่งในแผนที่นี้จะมี มอนส์ที่ให้ค่า
ประสบการณ์ที่สูงอย่างเช่น Mummy
หรือค้างคาวแดงที่ให้ค่าจ๊อบเลเวลมาก
ข้อควรระวัง ในแผนที่นี้มอนส์ที่จะต้อง
ระวัง ก็คือเจ้า Mummy นี่แหละ เพราะมี
พลังการโจมตีค่อนข้างแรง ดังนั้นควรพก
Fly Wing ไปเยอะๆ
51-60 mjohnir_10
Argiope              Argos
แผนที่นี้เป็นแผนที่หนึ่งที่เหมาะสมกับการ
เก็บเลเวลของอาเชอร์ในช่วงสุดท้าย
สายที่เหมาะจะมาเก็บเลเวลในแผนที่นี้
คือสาย DEX + AGI ซึ่ง Argiope มีพลัง
ชีวิตและพลังป้องกันสูง ธนูที่จะนำมาด้วย
ควรจะเป็น Arrow ธรรมดา และยังเป็นการ
ประหยัดเงินในตัวอีกด้วย..!!

 

 

พื้นฐานการเล่น Hunter Class
Hunter ทุกวันนี้จะแบ่งลักษณะรูปแบบการเล่นเด่นๆได้เป็น 2 ทาง คือสายที่เน้น Dex และสายที่เน้น Luk ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็มีความสนุกและเก่งมากเหมือนๆกัน โดยทุกวันนี้สายที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ Dex เพราะมีพลังการทำลายที่รุนแรงแม้ว่าในการโจมตีนั้นแทบจะไม่มีพลังทำลายจากนกประจำตัวเข้ามาช่วยเหลือเลยก็ตาม (เพราะผู้ที่เล่นสาย Dex นั้นมักจะไม่อัพค่า Luk เลย) ส่วน Hunter สาย Luk จะมีพลังโจมตีถึง 2 อย่าง (ทั้งจากธนูและนก) ทำให้ผู้เล่นสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ที่มีความทนทานอย่าง Raydric ได้รวดเร็ว ซึ่งใครจะชอบเล่นสายการเล่นแบบไหนก็อยู่ที่ความชอบ

อุปกรณ์สวมใส่ Hunter

เครื่องประดับ
 Glove ไม่มีรู 
 Glove [1] ใส่ได้เมื่อ Lv 90+

การ์ดใส่เครื่องประดับ
 Zerom Card เพิ่ม Dex

อุปกรณ์สวมใส่
 Tights [1]
 Muffer [1] 
 Shoes [1] 
 Boots [1]

การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card
Whisper Card
Matyr Card
Verit Card
Rocker Card

อาวูธ
 Compostie Bow [4]
 Crossbow [3]
 Arbalest [2]
Hunter Bow [1]
Gakkung [2]

การ์ดใส่อาวุธ
Skeletion Worker Card 3 - 4 ใบ
หรือการ์ดโจมตีธาตุ สำหรับเก็บเลเวล

ส่วนหัว
 Apple Of Archer