กฏระเบียบเซิฟเวอร์ Retro

กฏระเบียบ ข้อบังคับใช้ในเซิฟเวอร์

 • 1.ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหรือหยาบคาย ในการเล่นหรือต้องการปั่นป่วนเซิฟเวอร์ หรือบุคคลอื่นๆเพื่อได้รับความเสียหาย
 • 2.ห้ามประกาศข้อความใดๆทีก่่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิฟเวอร์ หรือกระทบความมั่นคงภายในเซิฟเวอร์ทุกกรณี
 • 3.ห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความวุ่นวาย หรือความแตกแยกในสังคม
 • 4.ห้ามส่งเสริม ล่อลวง ชักจูงหรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • 5.ห้ามแสดงสื่อเจตนา ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน Zeny, Item ,ID , Charecter ในเกม ด้วยเงินจริงทุกกรณี
 • 6.ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ เด็ดขาด! โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน
 • 7.ห้ามแอบอ้างเป็น GM หรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทุกช่องทาง มีโทษระงับไอดีถาวร
 • 8.ห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะหลอกลวงผู้อื่น และตั้งราคาเกินจริงที่ส่อเจตนาทุกกรณี
 • 9.ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือ แอบอ้างบุคคลอื่น หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร, ชื่อ Guild
 • 10.ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกกรณี หากไม่แจ้งทีมงานมีโทษโดนแบนไอดี หรือสมรู้ร่วมคิดมีความผิดเท่ากัน
 • 11.ห้ามเล่นการพนันทุกกรณี โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากทีมงาน ทั้งการตั้งห้อง โข่งประกาศเชิญชวน หรือการตั้งกลุ่มมั่วสุมภายในเกม มีโทษระงับไอดี

กฏระเบียบ บังคับใช้เรื่องโปรแกรมช่วยเล่น และ มาโคร

 • 12. ทางเซิฟเวอร์ RETRO ไม่สนับสนุนโปรแกรมช่วยเล่นทุกกรณี เซิฟเวอร์มีระบบการป้องกันอย่างดีจาก Gepard ที่เราพร้อมแก้ไขปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น กับการติดต่อผู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามีนโยบายอย่างเคร่งคัด มาตราการขั้นเด็ดขาดสำหรับบุคคลใช้โปรแกรมช่วยเล่น รวมถึงมาโคร มีการตรวจสอบ Log , หลักฐานจากการติดตาม ,ภาพวีดีโอ การอ้างอิงเปรียบเทียบการทดสอบที่เราจะตรวจเบื้องลึกอย่างละเอียด โดยทางเราเน้นและย้ำว่าไมไ่ด้สนับสนุนพฤติกรรมการเล่นเหสมือนบอท และหากมีปัญหาดังกล่าวบ่อยๆ คุณมีสิทธิ์โดนใบ้แดง ขังคุก หรือโดนแบนไอดี โดยการพิจารณาจากทีมงาน พร้อมหลักฐานแจ้งเตือน และ การตรวจสอบการใช้มาโครทุกวัน เพื่อทำให้บรรยากาศในเกมน่าเล่น 

กฏระเบียบ บังคับใช้ มารยาทในการเล่น (แจม ป่วน ก่อกวน ไม่ใช่กรณีการแจม) 

 • 13. Monster ทุกตัว ทุกคนมีสิทธิในการล่าหาของเท่ากัน ทางทีมงานไม่ได้รับแจ้งการแจมทุกกรณี การหาของโดยการแย่งชิง ถือเป็นสีสันและความสนุกของเกม RO มาตั้งแต่ในยุคแรกถึงปัจจุบัน ทางเซิฟเวอร์อยากให้ผู้เล่นเข้าใจในการแข่งขันเพื่อได้ครอบครอง และจากฝึมือ แต่ทางทีมงานไม่ได้ปล่อยปะละเลยมารยาทในการเล่นที่มีการก่อกวนดังนี้ ...
 • 13.1 - การ ลากเทรน หรือการลากมอนส์เตอร์เข้าหาผู้เล่นอื่น เพื่อให้เกิดความเดือดร้อนและตายเสีย EXP ตรงนี้มีความผิด
 • 13.2 - การยืนฝังตี้ แจมบากิ SP ผู้เล่นท่านอื่นถือว่าเป็นความผิด
 • 13.3 - การยืนดักหน้าดงผู้เล่นท่านอื่น ถือเป็นการสร้างความก่อกวนท่านอื่น มีสิทธิ์ในการโดนลงโทษได้ตามทีมงานพิจารณา
 • 13.3 - การ Trap ไม่ให้เก็บของ หรือ สกิลใดๆที่มีเจตนาก่อก่วน ไม่ให้ผู้เล่นอื่นเก็บเลเวล หรือหาของ ทั้ง Monster ทั่วไป และ MVP มีความผิด
 • 13.4 - การ ยืนแจมตี้ (คนเดียว) หรือการเบียดเบียนผู้เล่นอื่นโดยมีเจตนาไม่เก็บอาศัยผู้เล่นอื่นลากมอนส์เตอร์ โดยไม่เก็บเลเวลเอง และทางเจ้าของปาร์ตี้ไม่ได้ยินยอม ตรงนี้ถือว่าเข้าข่ายก่อกวนปาร์ตี้ผู้เล่นอื่น ถือว่ามีความผิด
 • 13.5 - การ ทับปาร์ตี้ โดย 2 กลุ่มมาแย่งพื้นที่กันเองในจุดเดียวกัน ทางทีมงานถือว่าเป็นสิทธิ์ในการเล่นของแต่ละฝ่าย จะไม่เข้าไปยุ่งใดๆ หากอีกฝ่ายมีการลากมอนเตอร์ หรือเก็บเลเวลด้วยตนเอง
 • 13.6 - การ หักไม้ผี หรือหักไม้บอส โดยเจตนาปั่นป่วนให้ผู้เล่นอื่นตาย และเสีย EXP ในขณะที่เก็บเลเวล หรือ หาของถือว่ามีความผิด
 • 13.7 - การดักรอหน้าตี้ไม่จงใจหามอนส์เตอร์เอง ถือว่าปั่นป่วนผู้เล่นอื่น ผิดกฏการเล่น (พิจารณาเป็นกรณีไปตามทีมงาน)

ทั้งนี้ผู้เล่นต้องแสดงหลักฐานชัดเจนในการแจ้งกับทีมงาน เพื่อประโยชน์ของผู้เล่นทางทีมงานจะลงตรวจสอบพื้นที่และลงโทษผู้กระทำผิด

กรณีการดำเนินการ บางกรณีขึ้นอยู่กับทางทีมงานพิจารณาตามหลักมนุษยธรรม เป็นองค์ประกอบ และการตัดสินใจของทีมงานขอให้เป็นที่สิ้นสุด


กฏบังคับในการล่า MVP

 • 14. การล่าบอส MVP บอสในเซิฟเวอร์ถือเป็นไอเทมแรร์ ผู้เล่นสามารถใช้สกิลใดๆก็ได้ในการล่าบอส หรือให้ได้ MVP โดยจะไม่มีกฏใดๆมาห้ามในการล่าบอส ผู้เล่นต้องทำการแย่งชิงเพื่อให้ได้ MVP ได้ทุกกรณี แต่หากกรณีของบอสตกพื้นแล้ว แทรปไม่ได้เก็บของ หรือใช้สกิลกลั่นแกล้งไม่ให้เก็บของ หากของตกห้ามใช้สกิลใดๆกลั่นแกล้งห้ามเก็บของเด็ดขาด ตรงนี้ถือว่ามีความผิด


กฏในการโดนแฮคไอดี , ฉ้อโกง

 • 15.บัคคุลที่ทำการ Hack ID ของผู้เล่นอื่น หรือมีเจตนาดังกล่าวทุกกรณี มีโทษ โดนแบน ID,IP ถาวร ไม่มีการยื่นอุทรณ์ใดๆ สำหรับไอดีผู้เสียหายทางทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นเคสๆไป โดยควรแจ้งการแฮคไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ไอดีโดนแฮค การที่จะได้รับไอเทมคืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทางทีมงานพิจารณา และหลักฐานที่ค้นพบเท่านั้น หากไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเซิฟเวอร์ ทางเราไม่มีการนำของคืนใดๆ สำหรับกรณีของผู้เสียหาย ทางเราจะมีการดำเนินการ โดยแบ่งแยกกรณีดังต่อไปนี้
  • 15.1 ID PASS ถือเป็นความลับในการเล่น การให้ ID PASS คนอื่นโดยยินยอมให้เอง เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ไอเทมคุณไปด้วยลักษณะทีเกิดจากการไม่ระวังจากตัวของผู้เล่นเอง ซึ่งส่งผลให้ไอดีคุณไม่ปลอดภัย ทางทีมงาน ไม่รับผิดชอบไอเทมใดๆหรือตามกลับมาให้ หากไอเทมทั้งหมดถูกขายไปแล้ว แต่จะติดตามหรือแบนไอดีคนที่กระทำผิดให้เท่านั้น
  • 15.2 การ ให้ยืมไอเทม หรือเงิน zeny การยืมของทางทีมงานถือว่าผู้เล่นยินยอมให้ไอเทมไป โดยมีความเสี่ยงที่จะโดนโกง ต้องยอมรับความเสี่ยงในการโดนโกง ทางทีมงานไม่รับแจ้งกรณีให้ตามของคืน ทางเราจะทำเพียงเชคของ เชคไอเทม และ แบนผู้กระทำผิดให้เท่านั้น หากคุณมีหลักฐานชัดเจนในการสนทนายืมไอเทมกันและกันด้วย ทางทีมงานจึงจะทำการรับแจ้ง
  • 15.3 การโดนหลอกขอไอดี พาส โดยแอบอ้างเป็นเพื่อนสนิท กรณีนี้ทางทีมงานขอพิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้นๆ หากไอเทมถูกนำสู่ท้องตลาดแล้ว ทางทีมงานอาจจะขอพิจารณาให้ต้องซื้อไอเทมคืนมาเอง ที่เกิดจากความประมาทของผู้เล่นที่ไม่รักษาไอดี แต่หาก ไอเทมยังอยู่ทางทีมงานจะตามกลับคืนมาให้ดังเดิม
  • 15.4 ผู้ที่กระทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับการแฮค หรือยืมไอเทมไม่คืนหรือกรณีโกงต่างๆ มีโทษระงับไอดีถาวร และ ไอพีที่เกี่ยวข้องทุกกรณี
  • 15.5 ID ที่มีการเข้าได้หลายคน (Guildwar) เมื่อวอร์เสร็จ เจ้าของไอดีจริงควร กด @lock ไว้ให้สามารถเข้าได้เครื่องเดียว จะทำให้ไม่มีใครเข้ามาอีกและไอเทมจะไม่สูญหาย หากกรณีมีการโดนแฮคจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางทีมงานช่วยได้เพียงแบนไอดีผู้กระทำผิดเท่านั้น

กฏบังคับใช้ เกี่ยวกับการพนันภายในเซิฟเวอร์

 • 16.ห้ามทำการเล่นการพนันทุกชนิดภายในเกม หากพบเห็นการตั้งห้อง ข้อความเชิญชวน มีโทษโดนแบนไอดี
 • 17.พนันบอล ไม่อนุญาติให้พิมฟลัดข้อความในห้อง หรือแทงบอลกันภายในเกมทุกรณี ผู้เล่นต้องทำการเล่นข้างนอกเท่านั้น ห้ามต้องห้องสื่อกลางใดๆทุกกรณี
 • 18.ห้ามตั้งชื่อในการณีส่อเจตนาเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด เช่น ชื่อปาร์ตี้ ชื่อกิลด์ หรือชื่อตัวละคร
 • 19.ห้ามทำการโข่งประกาศเกี่ยวกับการพนัน เชิญชวนทุกกรณี หรือสื่อเจตนาทุกรูปแบบ
 • 20.การโดนโกงด้วยพนันทุกกรณีไม่ว่าจะด้านนอกเกม หรือด้านในเกม ทีมงานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กฏบังคับใช้ การซื้อ-ขาย และ มารยาทในบอร์ดเกม  (เข้าร่วมตลาด )

 • 21.ผู้มีเครดิตเท่านั้นที่จะสามารถตั้งห้องรับ-ขายภายในเกมได้
 • 22.กรณีโดนโกงจากการซื้อขาย จากบุคคลไม่มีเครดิตทางทีมงานไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • 23.ห้ามไม่ให้บุคคลไม่มีเหรียญเครดิต ตั้งห้องภายในเกมเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าเงินจริงทุกกรณี
 • 24.ห้ามทำการโข่งประกาศเกี่ยวกับการพนัน เชิญชวนทุกกรณี หรือสื่อเจตนาทุกรูปแบบ
 • 25.ห้ามมิให้พ่อค้าที่มีเครดิตทุกคน ตั้งห้องการซื้อขายสินค้าเงินจริง แบบโจ่งแจ้ง หรือโข่งประกาศใดๆทุกกรณี
 • 26.พ่อค้าที่มีเครดิต หากเกิดปัญหาโกง ทางทีมงานจะนำเงินที่วางไว้ชดเชยแก่ผู้เสียหายแทน และโดนแบนไอดีทันที
 • 27.พ่อค้าทีรับของโจร กรณีนี้หากรับของถูกเกินราคาปกติจนเกินไปตามที่ทีมงานพิจารณา โดยไม่ใตร่ตรองถือว่ารู้อยู่แก่ใจ ถือว่ามีความผิดเช่นกัน
 • 28.ผู้เล่นที่ต้องการขายร้อน ห้ามมิให้ตั้งราคาการขายต่ำจนผิดปกติเกินไป หากมีความจำเป็นดังกล่าว ควรแจ้งกับทางทีมงานก่อนขาย เพื่อยืนยันตัวตน
 • 29.พ่อค้าไม่ควรรับของร้อนช่วงเวลาที่ทีมงานไม่ได้ทำการ เพื่อความปลอดภัยของการซื้อขาย หากไม่ให้ความร่วมมือถือว่าพ่อค้าเสี่ยงในการกระทำผิดข้างต้น

 

บทลงโทษผู้เล่นที่ละเมิดกติกา และการกระทำผิดภายในเซิฟเวอร์

Rule No. เหตุการณ์ บทลงโทษ ครั้ง1 ครั้ง2 ครั้ง3
กฏข้อที่ 1 ก่อกวนภายในเซิฟเวอร์ มีผลกระทบเสียหาย ใบ้แดง 30 mins 24 hr แบนไอดี
กฏข้อที่ 2 สร้างความเสียหายแก่ SV (โข่งด่า / สร้างกระแสอื่นๆด้านลบ) แบนไอดี / IP 3 วัน 7 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 3 สร้างความแตกแยกในสังคม แบนไอดี 7 วัน 15 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 3.1 โข่งประกาศ / ตั้งห้อง โฆษณาเซิฟเวอร์อื่นๆ ทุกกรณี แบนไอดี ถาวร    
กฏข้อที่ 3.2 ตั้งห้อง/โข่ง ส่งผลกระทบต่อ SV แบนไอดี / IP ถาวร    
กฏข้อที่ 4. ผิดต่อกฏหมาย ชาติ ศาสนา แบนไอดี / IP ถาวร    
กฏข้อที่ 5. แสดงเจตนาซื้อขายเงินจริงโจ่งแจ้ง ใบ้แดง 30 mins 5 hr แบนไอดี
กฏข้อที่ 6. ใช้โปรแกรมช่วยเล่น การเจาะผ่านเซิฟเวอร์ แบนไอดี ถาวร    
กฏข้อที่ 7. แอบอ้างเป็นทีมงาน หรือบุคคลอื่นเพื่อหลอกลวง แบนไอดี ถาวร    
กฏข้อที่ 8. เจตนาซื้อขายลักษณะหลอกลวง ให้ผู้เล่นอื่นเข้าใจผิด ขังคุก 3 วัน 7 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 9. ตั้งชื่อตัวละคร Guild ไม่เหมาะสม/แอบอ้าง มีผลกระทบด้านลบต่อผู้เล่นอื่น แบนไอดี 7 วัน 15 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 10. ใช้ Bug ของเกมแสวงหาผลประโยชน์ทุกกรณี โดยไม่แจ้งทีมงาน แบนไอดี 7 วัน 15 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 11. เล่นการพนันทุกกรณี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเซิฟเวอร์ ขังคุก 3 วัน 7 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 12 ไม่ตอบทีมงานเมื่อซิบถาม (กรณีตราวจสอบ Marco) ขังคุก 1 วัน 3 วัน 15 วัน
กฏข้อที่ 13.1 การลากเทรน ขังคุก 3 hr 1 วัน 3 วัน
กฏข้อที่ 13.2 การ Trap ไม่ให้ผู้อื่นเก็บของ แบนไอดี 1 วัน 3 วัน 7 วัน
กฏข้อที่ 13.3 ก่อกวนปาร์ตี้ ไล่ตาม ไม่เก็บเลเวลเอง ใบ้แดง 30 mins 3 hr 24 hr
กฏข้อที่ 13.4 หักไม้ผีใส่ผู้อื่น ใบ้แดง 30 mins 3 hr 24 hr
กฏข้อที่ 15.1 การแฮคของผู้เล่นอื่น แบนไอดี / IP ถาวร    
กฏข้อที่ 15.2 ยืมไอเทมแล้วไม่คืน กรณีมีหลักฐานชัดเจน แบนไอดี ถาวร    
กฏข้อที่ 15.3 แอบอ้าง ขอไอดี มิจฉาชีพเพื่อทำการแฮค แบนไอดี / IP ถาวร    
กฏข้อที่ 15.4 เข้าข่ายมิจฉาชีพแอบแฝงทุกกรณีที่ทำให้แฮคผู้เล่นอื่นโดยการหลอกลวง แบนไอดี / IP ถาวร    
กฏข้อที่ 16 การเชิญชวนการพนันก่อม๊อบต่างๆ ถูกตัดออกจากเซิฟ 30 mins 24hr ถาวร
กฏข้อที่ 17 ฟลัดข้อความ แทงบอล ตั้งห้องโจ่งแจ้ง แบนไอดี 1 วัน 7 วัน ถาวร
กฏข้อที่ 18 ตั้งปาร์ตี้ กิลด์ ชื่อ สื่อการพนัน ลบตัวละคร      
กฏข้อที่ 19 ตั้งห้องหน้าโรงแรมไม่มี Credit ขังคุก 1 วัน 3 วัน 7 วัน
กฏข้อที่ 26 พ่อค้ามีเครดิตโกง ยึดเงิน/แบนไอดี ถาวร    
กฏข้อที่ 27 รับของโจรช่วงยามวิกาล ดึงไอเทมคืน      
กฏข้อที่ 29 รับของร้อนจากโจรราคาต่ำผิดปกติ ดึงไอเทมคืน      

 


Tag : กฏเซฺฟเวอร์ กฏระเบียบ กติกาเซิฟ กฏเซิฟ กฏเซิฟเวอร์